Tel erozyonda telin rolü

Erkan CNC

Günümüzde sanayi işletmeleri artan ihtiyaçlarını karşılamak için ellerindeki olanakları nasıl yükseltecekleri konusunda bilgi eksiklikleri yaşıyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için yeni makine yatırımı yapmak, mevcut makinelerin kapasitesini artırmaktan daha yüksek maliyetli. Bu nedenle eldeki makinelerin verimli ve yüksek kapasiteyle kullanılması gerekiyor. EDM tel erozyon kısmında buna etki eden en önemli faktörlerden biri teldir.

EDM’de telin rolü

Tel erozyonda kaliteli tel kullanıldığında makinenin performansı doğru orantılı artış sağlamakta, bu da işletme için birim maliyeti düşürmekte. İşletmelerin sıklıkla düştüğü hata, maliyet hesabı yaparken ilk satınalma maliyetinin dikkate alınmasıdır. Ucuz telle maliyetin de ucuz olacağı düşünülüyor, fakat bir makinenin işletme maliyetini sadece tel ve sarf malzemesi belirlemiyor. Maliyet, makine amortismanı, işyeri kirası, çalışanlar, enerji gibi kalemlerden oluşmakta. Bu tabloda en önemli etken tel değildir.

Kaliteli tel daha çok kazandırıyor

Oysa maliyetteki düşük rolüne karşın tel, kazançta oldukça büyük bir rol oynamakta. Satınalırken kaliteli telin fiyatı ucuza göre iki katına kadar çıkabilmekte. Fakat, Agicharmilles tezgahlarda bakır telle kesim yapılırken makine performansı yaklaşık yüzde 30 artmakta. Bu artış pirinç telle 9 parça kesim yaparken bakır telle 12 parça kesim yapmak anlamına geliyor. Burada ödenecek maliyet sadece 5 kg tel tutarı, bir makara telde ise 150 liradır. Yüzde 30’luk artışla ise gelirde büyük bir yarar sağlamaktadır. Özetle kaliteli tel kullanılması işletmeye maliyet avantajı getirmekte.

Doğru işe doğru tel

Gelişen sanayide kalite çıtası sürekli yükselmektedir. Yüzey pürüzsüzlüğü ve ölçü hassasiyeti daha çok önem kazanıyor. Bu da kalite demektir. Burada tel bire bir kaliteyi etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. Çok iyi yüzey kalitesi ve ölçü hassasiyeti istendiğinde çinko kaplama tel kullanılır. Yoksa yüksek yüzey kalitesini yakalamak mümkün değildir. Bakır tel kullanıldığında ise tezgahlar hız limitlerine ulaşır. Doğru iş için doğru tel kullanılmazsa makineden istenen performans alınamaz. İşletmeler elde etmek istediklerine sonuca ve iş yoğunluğuna göre tel tercih etmelidir. Bütün işlerde aynı telin kullanılması başarısız sonuçlara yol açmakta.

Telin dünya markaları

Erkan Makine, aynı zamanda mümessili olduğu Agiecharmilles’in de önerdiği, kaplamalı telde dünyanın en büyük firması Bedra ile çalışmakta. Hız, açılı kesim ve hassasiyet için her uygulamaya özgü ürünleri var. Bu konuda müşterilerimize her tür desteği vermekteyiz. Hangi uygulamada hangi telin kullanılacağı, makine parametrelerine göre ne şekilde hareket edileceği konusunda tercihler belirlenmekte. Uygulama tecrübesine sahip olan mühendislerimiz müşterilerimizi yönlendirmekte.

Pirinç tel segmentinin önde gelen markası da OKİ’nin OB ürünüdür.. Yüzey kalitesi ve hassasiyet konusunda makine parametreleriyle örtüşmekte. Telin çap ve toleransı standarttır, bu da makinenin performansında, parça aşınmasında ve uygulamanın sağlıklı sonuçlanması açısından önemli.

Tel konusunda alım maliyetleri değil, arkasındaki sorunların bilincinde olarak hareket edilirse doğru tercih yapılmış olur. Uygulama, zaman, kalite gibi unsurlar dikkate alındığında performans, zaman, hassasiyet için yüksek kaliteli tel kullanımını önemi açıktır.

HAKAN TAŞKIN
Erkan CNC Sarf Malzeme Satış Müdürü