GÜNÜMÜZ SANAYİSİNDE ETKİLİ TEKNİK SERVİS

Bilgi teknolojilerinin kullanımı, müşteri memnuniyetinde büyük ölçüde rol oynayan teknik servis sürecini dijitalleştirerek “interaktif” özellik kazandırıyor.

Ender Bayram
Erkan CNC Ege Bölgesi Müdürü

Temel olarak sektörümüzün teknik servis ekiplerimizden beklentilerini şu başlıklarda toplayabiliriz:

  • Eğitim ve malzeme yeterliliği açısından en uygun olan ekibi en kısa sürede kendilerine ulaşması;
  • Firmaya ulaşan servis mühendisinin arıza veya yapacağı iş konusunda önceden bilgilendirilmiş olması;
  • Hizmet kalitesinin devamına odaklanmış, servis verilen işi bir seferde kesin çözüm üretecek şekilde hazırlanmış olması;
  • Gerekli olan en optimum sürede, en ekonomik olarak sorunu çözümlemeyi hedeflemiş olmasıdır.

Teknik servis sağlayan şirketler, müşterilerinin beklentilerini maksimum seviyede hayata geçirmek için, teknik servis ekibini oluştururken tahmin ve varsayımdan uzak hareket eder. Ekip soruna gittiğinde, sorunu kesin çözecek ve bir daha gitmesine gerek kalmamalıdır. Bundan dolayı en kısa sürede mutlak müşteri memnuniyetiyle işi sonuçlandıracak personel istihdam etmeye çalışırlar.

Bu ekipler kurulum ve eğitim ekibi, arızalara müdahale eden elektrik, elektronik ve mekanik ekipler gibi teknik konuya göre uzmanlaşmış ayrı özellik ve görevlere sahip olabilirler. Erkan CNC olarak, talaşlı imalat sektörünün beklentileri doğrultusunda yukarıda bahsi geçen ekipleri oluşturarak gerekli teknik eğitimleri sağlamış durumdayız. Etkin servis yönetimi odaklı satış sonrası yöneticilerimiz, özel bilgisayar yazılımları sayesinde planlama yaparak uygun ekibi en kısa sürede servise yönlendirmeyi hedeflemektedir.

Endüstri 4.0-interaktif servis

Endüstri 4.0 ile birlikte gelişmiş otomasyon sistemleri, akıllı fabrikalar ve akıllı ürünlerin sayısı hızla artmaktadır. İlerleyen teknoloji sayesinde günümüzde verilen fiziksel servisler halen pek yaygın olmayan “İnteraktif Servis” ile birleşerek “Akıllı Servis” sitemini oluşturacaktır. Akıllı hizmet dünyasının vizyonu yenilik ve büyümenin bir anahtarı olma potansiyeline sahiptir. Bu gelişme, sanayi ve hizmet sektörleri arasındaki geleneksel bir köprü olacaktır. Ürünler, hizmetler ve insanlar arasında şebekeyi sağlayan büyük ölçüde gelişmiş “Teknolojik Altyapı-Akıllı Servis” için dönüşümün en önemli unsurudur.

İşletmeler, bilgiyi kullanma düzeyi ile bilginin ürün ve hizmetlere yansımasına göre başarılı ya da başarısız olurlar yaklaşımıyla yola çıkıyoruz. Bu anlayışla teknolojik çerçevede, “Akıllı Servis” için dijital alt yapımızı tamamlamış durumdayız. Erkan CNC, gelişen teknolojinin rüzgârı ile alt yapı yatırımlarını yapmış, dijital dönüşüm fırsatlarını değerlendirerek bir bütün olarak ekonomilerinde büyüme ve yenilik için güçlü bir potansiyel yakalamıştır.

Her ne kadar Endüstri 4.0 hamlesi, yeni üretim, hizmet ve bilgi teknolojileri ile günümüze gelmişse de insan merkezli organizasyonlar önemini korumaya devam edecektir. Amaç insandan arındırılmış bir fabrika ve tamamen dijital servis vermek değil, daha çok bilgi teknolojileri kabiliyetlerinin kullanımıyla insan odaklı, bütün paydaşlara katma değeri yüksek organizasyonu oluşturmaktır.

Ayrıca şunu belirtmekte fayda var ki, sanayi temellerini oluşturmaya devam eden Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde büyük güçlükler ile iş yapan şirketler, geçmiş oluşumlarını değiştirmeyi gelişmiş ülkelerdekiler gibi çok düşünmeden, belirledikleri Endüstri 4.0 vizyonları doğrultusunda daha hızlı yatırım yapabilir ve daha rekabetçi bir konuma gelebilirler.

Erkan CNC müşteri memnuniyeti için değer yaratan servis süreçlerini uçtan uca ve çevik şekilde dijitalleştiriyor. Gelecekte, değer zincirlerini Endüstri 4.0 vizyon ve stratejileri doğrultusunda entegre ederek dijitalleşmiş bir şekilde müşterilerine hizmet vermeye devam edecektir.