SAVUNMA SANAYİ’NİN YÜKSELİŞİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ

Türk savunma sanayi politikalarının son 10 yılda yeniden kurgulandığını, özgün teknoloji kazanımlarıyla sürekli gelişim göstererek ürüne dönüştüğünü gözlemlemekteyiz. Bu gelişim doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını büyük ölçüde yerli üretimle sağlama eğilimi içinde olduğu açıktır.

Türk savunma sanayi sektörü, son dönemdeki bu hareketlenmenin getirdiği ivme ile yurt dışı pazarlarda da kendinden söz ettirmekte, savunma sanayimiz gelişmiş ülke sanayileriyle rekabet edebilir düzeye ulaşmıştır.

Kuşkusuz bu gelişmenin altında yatan faktör titiz bir ARGE faaliyetinin yürütülüyor olmasıdır. Bu çalışmalar özellikle savunma sanayi ekseninde yoğunlaşmış, ticari ürüne dönüşerek ihracatta rol oynamaya başlamıştır.

Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçılar Birliği’nin verilerine göre savunma sanayi ihracatımız son beş yılda iki katına çıktı. Ürün ihraç ettiğimiz ülkeler arasında başta ABD olmak üzere, Almanya, Malezya, Suudi Arabistan, Azerbaycan İngiltere, BAE, Tunus ve Hindistan gibi ülkeler var.

Bu çalışmalara paralel olarak savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) organize edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile ATAK taarruz helikopterinin üretimlerini tamamlamış, milli tasarım eğitim uçağı Hürkuş projesinde test uçuşları tamamlanmış ve seri üretime geçilmek üzeredir. Bunların yanı sıra insansız hava araçları alanında ANKA Projesi’nin seri üretim ve orta ve ağır sınıfta zırhlı araç olarak kullanılacak Pusat’ın çalışmalarına başlanmış, askeri ve sivil ihtiyaçlara cevap verecek özgün helikopter geliştirme projeleri başlamıştır.

Sektörün taleplerine hazırız

Bu yükseliş trendinde Erkan CNC olarak, makine ve teknolojilerimizle savunma sektörünün taleplerini karşılamaya hazırız. Yüksek teknolojiye sahip CNC işleme merkezlerinin tedariği, ürün uygulama çalışmaları ve kullanılabilecek bilgileri ilgili özel ve resmi kuruluşlarla paylaşmaktayız.

Ciromuzun yüzde 10’unu ARGE faaliyetlerine ayırarak sektördeki firmaların önünde yer aldığımızı da kıvançla belirtmeliyim.

Bir askeri birimimizle yaptığımız iş birliği sonunda, beş eksenli işleme merkezi modelimiz ve kesintisiz uygulama desteği ile “milli piyade tüfeği” projesine katkı sunduk.

Türk savunma sanayisinin bu hızlı yükselişine yüksek hızlı, yüksek performanslı çözümlerle ayak uydurmak, sektörün başarısını daha ileri hedeflere taşıma noktasında kritik bir öneme sahip.