OKI tellerin özellikleri

Tel erozyonda telin önemi; hangi iş için hangi teli tercih etmelisiniz?