Axile G6 Akıllı, çevik ve rekabetçi 5 eksen işleme çözümü

AXILE G8 5 eksen high speed işleme merkezi, dünya çapında yenilikçi teknolojiye liderlik eden üreticilerden biri olan Buffalo Machinery tarafından, yüksek üretim kalitesi gerektiren parçaların işlenmesi için tasarlanmış ve önde gelen küresel tedarikçilerle ileri üretim teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir.

MAKİNE TASARIMI

 • Spindel 3 adet lineer eksende hareket eder. Yüksek hız ve hassasiyet için takım ile makine gövdesi arasında döner eksen kullanılmamıştır.
 • Performans için gantry gövde tasarımı. X ve Y eksen hareketlerinde eşit doğrusallık performansı. Çalışma alanına erişebilmede mükemmel kolaylık sağlar.
 • Z ekseni 3 adet masuralı linner eksen ile hareket eder. Yüksek torklu işmili ile kaba işlemede bile yüksek ölçüsel doğruluklar elde edilir.

  Gantry tasarım:

 • 5 eksen makineler için en iyi dinamizm, doğruluk ve ergonomi
 • Tabla salıncak ve döner eksen. Tabla salıncak ve döner eksen olarak yüksek hassasiyette hareket eder.
 • Çift tarafta sabitlenmiş döner eksenler. Mükemmel uyum ve pozisyonlama kabiliyeti ile çalışır.
 • Makinenin tüm gövdesi yüksek kaliteli dökümden oluşmaktadır.  Talaşlı işleme süreçleri için en düşük vibrasyon oluşumu. Tüm gövdede homojen ısı transferi
 • Atık talaşın tahliyesi iş tablasının direkt altına konumlandırılmıştır.  Yüksek talaşlı iş süreçlerinde hızlı talaş tahliyesi ile daha verimli çalışma olanağı

ÇEVİKLİK

Lineer eksenler

 • DirektDrive motorlar ile ek mekanik aksamlara gerek olmadan çalışma. Aktarım organları olmadan yaşanacak esneme kayıpları önlenmiştir.
 • Simetrik olarak konumlandırılmış senkronize hareket eden eksenler (Y1, Y2). Gantry tasarım ile köprü tipi yapı, işleme esnasındaki yüklenmelerden etkilenmez.
 • X, Y1, Y2 ve Z eksenlerinde Linear cetveller ile 0,001µm çözünürlük. Y1 ve Y2 ekseninde en uygun senkronizasyonu sağlar ve tüm eksenlerde en iyi yüzey elde edilir.
 • Lineer kızaklar çift masuralı tiptedir. Yüksek hızlarda ilerleme ve vibrasyon sönümü sağlar.
 • İki taraftan ön yüklemeli ve çift göbekli vidalı miller. Minimize edilmiş hat ve boşlukları yüksek hızda ilerleme yapılmasını sağlar.

Lineer motor teknolojisi

 • Döner iş tablası üzerine entegre edilmiş hidrolik ve pnömatik portlar. Hassas bağlama sistemleri için erişim ve montaj kolaylığı
 • Rotary döner eksende (C) lineer tork motoru. Yüksek dinamiklik
 • Her şaftta frenler. (4+1) proseslerde frenler kullanıldığında yüksek sayıda tekrar edilebilirlik sağlanır.
 • Yüksek çözünürlükte lineer cam cetveller ile ölçme yapılır. Sıfır esneme ve yüksek hassasiyet.

AKILLI TEKNOLOJİLER

SMT-Akıllı makine teknolojisi

Yüksek hız ve hassasiyette 5 eksen teknolojisiyle karmaşık geometrilere sahip parçaların imalatı, gün geçtikçe daha uygun maliyetlerde üretilmesi hedeflenmekte. Bu amaçla üreticiler birçok sorunla karşı karşıyadır. Pozisyon hassasiyeti ve tekrar edilebilirlik en önemli sorunlardır. Bu sorunları bertaraf edebilmek amacıyla Axile G8 bir çok akıllı teknolojiyle donatılmıştır. Bu teknolojiler Buffalo Machinery tarafından on yıl süren bir ARGE çalışmasının sonucunda geliştirilmiş ve patentlenmiştir.

TPC-Tool-tip Positioning Control
Takım Ucu Pozisyonlama Kontrolü

Takım ucunu gerçek zamanlı ölçerek kontrol eder, tespit ettiği fiziki değişimleri sahip olduğu toleranslar doğrultusunda telafi ederek daha doğru ölçüde işleme performansına ulaşılır.
Doğrudan pozisyon değiştirme ölçümü gerçek zamanlı gözetleme ve dengeleme teknolojisi

 MRRO-Metal Removel Rate Optimization
Talaş Kaldırma Oranı Optimizasyonu

Daha fazla ilerleme oranına ulaşabilek içim maksimum talaş kaldırma performansına ulaşabilecek kesme kuvveti ve pürüssüz işleme

 ACC-Axiel Accurancy Control
Eksenel Doğruluk Kontrolü

Tezgahın tüm gövdesinde konumlandırılmış ısı sensörleriyle cihaz ısısı ile ortam ısısı belirli bir uyum içerisinde kalması sağlanır. Daha hassas işleme sağlanabilmesi için termal ısı dengesi sağlanır.

 SVS-Spindle Vibration Supervision
İşmili Titreşim Denetlemesi

Spindle çalışmasındaki titreşimlerin gerçek zamanlı olarak denetlenmesi ve eş zamanlı olarak tespit edilen vibrasyonun işleme sürecinde hassasiyeti sağlayacak dengeleme teknolojisi

ART-Güvenilirlik Teknolojisi
AXILE endüstri 4.0 ile uyumlu verimli iş süreçlerini garanti eden teknolojilerini ART güvenli imalat teknolojisi başlığı altında toplamıştır. Bir çok patentli ölçme ve dengeleme teknolojilerini otomasyonlu çalışma sistemleri ile birleştirmiş yazılımlar, sensörler ve makine bileşenlerini eş zamanlı olarak kontrol edebilen bir monitöre aktarmıştır. Tek ekrandan bir çok fonksiyon yönetilebilmektedir.

 RM -Reliability Maintenance
Yönlendirici Bakım Modülü

Makine sürekli topladığı verileri bir kütüphanede biriktirir, bunları adlandırır ve kullanıcısına anlamlı bir rapor halinde sunar. Gerektiği zaman tamir bakım yönlendirmesini yapar. Bu sayede yaşanabilecek yüksek bakım ve zaman maliyetlerini düşürür.

EM-Energy Management
Enerji yönetimi

ISO14955 yönergesine göre tasarlanmış düşük enerji sarfyatı ile doğaya en düşük düzeyde zarar verecek çevreye dost çalışma perforansı. Etkili düşük enerji modu ile ekonomiklik ve çevre dostu üretim.

MP-Manufacturing Process
Süreç ve Üretim Planı

Önceden belirlenmiş üretim süreçleri ile gerçekleşen üretim performansını eş zamanlı kontrol eder, yeni imalat süreç planları öngörür, etkili raporlamalar sunar.

Video