Doğru Sarf Malzeme Tercihi Nasıl Yapılır?

Doğru Sarf Malzeme Tercihi Nasıl Yapılır?

Maliyetleri düşürüp performansı artırmak günümüzde işletmelerin başlıca hedefi. Ancak ucuz sarf malzemesi bu hedefin yakalanmasında yeterli mi? Performans ve kapasite oranı gözden kaçırılmaması gereken bir kârlılık unsuru olarak dikkat çekmekte.

İşletme maliyetlerinin kaynağının doğrudan sarf malzemesi maliyeti olarak görülmesi işletmelerin yaygın olarak yaptıkları bir hata. Oysa pahalı bir yatırımla kurulan makinenin verimli çalıştırılamamasının yol açtığı gelir kayıpları daha büyük maliyetlere yol açmakta.

Yapılan yatırımların verimli ve kârlı olarak kullanılabilmesi öncelikle bu makinelerin tam performans ve kapasite ile kullanılabilmesine bağlı. Bu noktada makine üreticisinin tavsiye ettiği standartlar çok önem taşımakta. İkinci önemli konu ise günümüzün en değerli kavramı olan zamandır. Zamanı verimli kullanmak ve kısa zamanda daha fazla iş yapabilmek global kavramda bütün büyük işletmelerin odaklandıkları ana konudur. Bu sebeple makinelerde doğru parça ve sarf malzemenin kullanılması en önemli konudur.

Yapılan makine yatırımlarında 100 birim iş çıkarılabilecek bir makinede maliyet düşürmeye çalışırken kalitesiz ya da yanlış ürünlerin kullanılması ile 70 birim gibi iş elde edilebilmektedir. Bu da makinenin %30 düşük kapasite ile çalışması ve büyük maliyetlere katlanıldığı anlamına gelir. KOBİ ve küçük işletmelerin yaptığı başlıca hesap hatası buradan kaynaklanmakta, performansı yüksek ürünler yerine sadece maliyeti düşük ve makinenin kapasitesinin altında çalışmasına sebep olan ürünler tercih edilmektedir. İşletmeler farkında olmadan satın alma fiyatı ile kâr ettiklerini düşünürken daha az iş çıkararak aslında kârlarını düşürmektedirler.

Doğru işte doğru ürün

İkinci büyük hata ise doğru işte doğru ürün kullanılmaması. Makine üreticileri geliştirdikleri teknolojiler ile farklı işler için farklı teknolojiler ve ürünler kullanarak makinenin performansının tam olarak kullanılabilmesine olanak sağlamaktadırlar.

Örnek olarak Fanuc Robocut makinelerde bulunan benzersiz kaplamalı tel teknolojisi makinenin performansını %30 oranında artırmaktadır ki bu günlük çalışma zamanı için büyük bir avantajdır. İkinci bir örnek olarak çok iyi yüzey kalitesi için geliştirilmiş olan çinko tel teknolojisidir. Yüksek yüzey kalitesi ihtiyaçları karşılanabilmesi için bu tellerin kullanılması gerekmekte, fakat işletmeler bu telin maliyetinin yüksek olması sebebiyle işe uygun olmayan daha ucuz teller ile daha düşük yüzey kaliteleri elde edebilmektedir. Sonrasında bu istedikleri yüzey kalitesini elde edebilmek için taşlama parlatma honlama gibi farklı işlemlerde yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bunun için fazladan çalışan, yatırım ve zaman gerektirmektedir ki bu da daha fazla maliyet anlamına gelmektedir.

Unutulmamalıdır ki her ihtiyacı karşılayan yüzlerce ürün çeşidimizden oluşan sarf malzemesi stoğumuz, yukarıda saydığımız örnekler, her yıl düzenli olarak yürüttüğümüz ARGE çalışmaları, global bilgi ve uygulama testleri sonucunda elde ettiğimiz deneyimin sonucu olarak müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.