İşleme merkezlerinde Spindle çarpma koruması

Erkan CNC İşleme merkezi CNC işleme merkezlerinde spindle (fener mili) çarpmasının yol açtığı sorunlar, GF Machining Solutions’ın geliştirdiği ‘Smart Machine’ (Akıllı Makine) sistemiyle sona erdi.

İşleme merkezlerinde hayli yaygın olan spindle çarpmasının yol açtığı sorunlar pek çok işletmenin üretim programını aksatır, deyim yerindeyse üretimi kâbusa çevirir. Oysa GF Machining Solutions’ın yeni nesil Mikron işleme merkezi makinelerine entegre ettiği “MSP Machine and Spindle Protection” modülleri, spindle çarpmasını sorun olmaktan çıkarıyor.

Spindle çarpmasının ortaya çıkardığı başlıca sorunlar; spindle hasarı, makinenin hassasiyetinin bozulması ve onarım süresidir. Çoğu kez spindle onarımı mümkün değildir ve değiştirilmesi zorunludur. Küçük hasarlarda spindle değiştirilmeden üretime devam edilebilirse de makinenin hassasiyeti bozulduğundan istenen kalitede iş elde edilemez.

Dahası oldukça pahalı olan spindle’ın değişmesi ve bunun için harcanan zaman kaybı işletmeye yüklü bir külfet getirir. Ayrıca üretimi yarım kalan iş parçasının başka bir makineye takılarak devam edilmesi de oldukça zordur. Bu durumda iş parçası da kaybedilebilir.

Smart Machine, Makine ve Spindle Koruma modülü kullanan makinelerde yapılan testlerde, 200 defa spindle çarpması meydana geldiği halde aynı spindle ile hiçbir ayar yapmadan işlemenin tamamlandığı kanıtlandı.

MSP spindle özelliği olan makineler, üretim esnasında sorunla karşılaştığında akıllı bir anahtar ile koruma moduna geçer. Smart Machine özelliği, ek yedek parça ya da maliyet gerektirmez. Çarpma sonucu zarar gören uc spindle mekanizmasından çıkarılır, yenisi takılır ve üretim devam eder. MSP, güvenlik modunda meydana gelebilecek arızalarda en az 3 yıl garantilidir.

Smart Machine ile rahat edin

Üretim sırasında operatörün kontrolü dışında kalan bazı sorunlar modülün sensörleri tarafından sürekli kontrol edilerek makinenin çalışması optimize edilir ve üretim daha verimli hale getirilir. Gerektiğinde koruma sistemi makine içindeki üretim parametrelerine müdahale ederek üretim kalitesini muhafaza eder.

GF Machining Solutions’ın yeni Smart Machine modülleri, hassasiyet, koruma ve üretkenliği artırmak için geliştirildi. Sistem içinde belirli görevleri yerine getiren çeşitli modüller bulunur.

Bu modüller ısıyı, titreşimi ve ucun aşınmasını kontrol eder, denetim parametrelerini kendi arayüzüyle ekranda gösterir, iş parçasına göre hız, ölçü hassasiyeti gibi tercihleri kullanıcınn tercihine göre yönetir.

Makine kullanımını optimize eden smart machine, üretim performansını artırır, üretim maliyetini düşürür ve işletmeye kazanç sağlar.